Termeni si conditii de utilizare
 
1. Site-ul www.fuchs-condimente.ro este proprietatea S.C. FUCHS CONDIMENTE RO SRL societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Mun. Curtea de Arges, str. Nordului 41-43, cod postal 115300, Jud. Arges, Romania, RO 13807887, J03/189/2001, Tel: +4 0248-269 406, Fax: +4 0248-269 407.
 
2. Continutul site-ului (incluzand design, imagini, text) se afla in proprietatea si sub dreptul de autor al S.C. FUCHS CONDIMENTE RO S.R.L.
 
3. UTILIZAREA SITE-ULUI:
 
Preluarea unor informatii (text, imagini) de pe site se poate efectua numai cu acordul expres al proprietarului, in scris. Continutul din sectiunea RETETE poate fi utilizat numai in folos personal si necomercial.
 
4. CONFIDENTIALITATE:
 
4.1. Date privind operatorul de date cu caracter personal FUCHS CONDIMENTE RO SRL societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Mun. Curtea de Arges, jud Arges, str. Nordului 41-43.
4.2. Ce date cu caracter personal sunt prelucrate
Date cu caracter personal sunt informatii referitoare la la o persoana fizica care poate fi identificata, direct sau indirect. FUCHS CONDIMENTE RO SRL prelucreaza prin intermediul site-ului urmatoarele categorii de date:* date de identificare: nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), identificator online; 
* suplimentar fata de punctul anterior informatii referitoare la ocupatia, numele angajatorului sau angajatorilor anteriori, natura activitatii proprii, informatii despre studii, sau alte informatii furnizate de persoana vizata de regula in CV-uri - pentru datele colectate la sectiunea “Cariere”Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.
4.3. Cui apartin aceste date?
FUCHS CONDIMENTE RO SRL prelucreaza date cu caracter personal apartinand consumatorilor, parsonal angajat al clientilor si al potentialilor clienti sau ale candidatilor pentru procesul de recrutare. Persoanele fizice ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate poarta denumirea de „Persoane vizate”.
4.4. Cum sunt obtinute aceste date?
Datele sunt obtinute direct de la persoanele vizate in momentul cand sunt completate formulare disponibile pe site sau sunt transmise prin miloacele prezentate pe site (email, fax).
4.5. In ce scopuri sunt prelucrate datele?
* Oferirea de suport cosumatorilor si clientilor sau potentialilor clienti
* Activitati de recrutare
* Livrare de produse conform comenzilor
4.6. Care este temeiul prelucrarii datelor
Pentru indeplinirea unor obligatii contractuale (Ex: furnizarea de produse, emitere documente fiscal si pentru tansport)
In baza unui interes legitim al FUCHS CONDIMENTE RO SRL (Ex: ocuparea posturilor vacante, raspuns la solicitarile consumatorilor/clientilor)
in baza consimtamantului persoanei vizate in cazul in care acesta a fost acordat si doar pentru activitati de marketing sau in cazul transferului de date care nu reprezinta obligatie legala sau contractuala.
4.7. Este obligatorie pentru persoana vizata furnizarea de date personale?In anumite situatii refuzul de a comunica date poate determina imposibilitatea FUCHS CONDIMENTE RO SRL de a indeplini obligatii contractuale si/sau legale. De exemplu livrarea unei comenzi nu poate fi realizata in lipsa datelor necesare pentru facturare si expediere sau un candidat nu poate fi selectat in lipsa datelor de contact.
4.8. Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?
Catre furnizori de servicii (mentenanta, dezvoltare website)
Catre institutii publice doar in masura in care exista o cerinta legala in acest sens
4.9. Cat timp prelucram datele cu caracter personal?
Pe toata perioada pentru care exista acordul (pentru comunicari de marketing), pentru un termen de 1 an pentru informatiile colectate in procesul de recrutare, pe toata durata existentei relatiei contractuale sau pentru un termen de 2 ani in cazul reclamatiilor, sugestiilor. In cazul in care exista prevederi legale cu privire la pastrarea unor date cu caracter personal acestea for fi stocate in consecinta.
4.10. Drepturile persoanelor vizate:* Dreptul la informare - dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate, conform celor prevazute in prezentul document;
* Dreptul de acces - poate solicita si obtine confirmarea faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii. La cerere se va elibera si o copie a datelor cu caracter personal prelucrat. Se poate percepe o taxa (in functie de costurile administrative) sau se poate refuza cererea daca aceasta este nefondata sau excesiva;
* Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete; 
* Dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) –in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), poate obtine stergerea respectivelor date.
* Dreptul la restrictionarea prelucrarii – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea);
* Dreptul de opozitie – se poate opune in orice moment prelucrarilor
* Dreptul la portabilitatea datelor - poate primi datele cu caracter personal, intr-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.
* Dreptul de a depune plangere - poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
* Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;Persoana vizata poate exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul FUCHS CONDIMENTE RO SRL, 115300 Curtea de Arges, Str. Nordului 41-43 sau prin E-mail: dpo@fuchs-condimente.ro
Fuchs Condimente RO SRL a numit un Ofiter pentru Protectia Datelor (”OPD”), care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise la sediul FUCHS CONDIMENTE RO SRL, 115300 Curtea de Arges, Str. Nordului 41-43 sau prin E-mail: dpo@fuchs-condimente.ro
4.11. Procesele decizionale automatizate/ realizarea de profiluriNu sunt utilizate procese individuale automatizate si nu sunt realizate profiluri.
 
5. SCHIMBARI ALE SITE-ULUI:
 
FUCHS isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment portiuni ale continutului sau.